Celá republika

Jihočeský kraj (4)
Jihomoravský kraj (9)
Karlovarský kraj (2)
Královéhradecký kraj (9)
Liberecký kraj (7)
Moravskoslezský kraj (16)
Olomoucký kraj (4)
Pardubický kraj (2)
Plzeňský kraj (1)
Praha (6)
Středočeský kraj (3)
Ústecký kraj (4)
Vysočina (3)
Zlínský kraj (7)
REKLAMA

ceník reklamy
na naších stránkách
Ceny a podmínky
Aktuální teploty
Popis teploměru
jeho HW části
Dokumentace
"OKO"
Dokumentace
"PES"
Ukázky grafů pro "OKO"
Popis verzí
Naše ikona pro Vás
Download
Správa účtu pro "OKO"

Hlídací pes pro teploty:

Program je určen pro operační systémy Windows (95,98, XP, NT a W2k). Slouží pro snímání a "hlídání" teplot ve vámi nastavených mezích. Snímání teploty se realizuje pomocí teploměru, který je připojen na sériový port. Odesílání e-mailů pak zprostředkovává váš e-mailový klient, který máte nainstalovan a nastaven jako výchozí.

Záložka pro zobrazení teplot a nastavení jedno čidlo

V levé části okna se v kolonce "Číslo portu" nastavuje aktuálně vybraný sériový port, na který je připojen teploměr. Nastavujeme jen čísla portu, rychlost, parita, a další nutné konfigurace jsou již předdefinovány.
V pravo od tohoto okénka se po aktivováni měření tlačítkem Start zobrazuje aktuálně naměřená teplota ve stupních Celsia.
Kolonky Min. hodnota a Max. hodnota slouží pro zadáni mezních hodnot, které chceme hlídat.
Tačítka Start a Konec složí ke spuštění a ukončení měření a hlídání teplot. Měřící cyklus je dán SW teploměru a je 10 vteřin.

Záložka pro zobrazení teplot a nastavení síť čidel

Tato volba slouží pro nastavení a komunikaci se sítí čidel. Čidla mohou být dvojího druhu buď pro teplotu nebo pro vlhkost. Tomu odpovídá i rozložení seznamu v této záložce. V levém sloupci se zobrazují a konfigurují čidla teplot a v prostředním se jedná o síť čidel vlhkosti. Napravo je poslední sloupec, který zobrazuje hodnoty u jednotlivých čidel, pokud je spuštěno měření.

Každé čidlo je identifikováno svou adresou, což může být jeden znak v rozmezí 0-9, A-Z nebo a-z. Program obsluhuje jen jednu síť čidel. Nejjednodušší zapojení je přes linku RS485, která je připojena přes převodník RS485-RS232 na port počítače.

K samotné konfiguraci čidel:

 1. Nejdříve se musí nakonfigurovat číslo portu, na kterém je připojena síť čidel. Jedná se o seznam portů v prostřední části okna.
 2. Dále se musí naplnit seznam čidel, která jsou zapojena. Přidání nebo odebrání konkrétního čidla se děje kliknutím pravým tlačítkem myši na sloupec s čidly, které chci odebrat či přidat. Na kliknutí se objeví menu, kde zvolíte přidání nebo vymazání čidla.
 3. Dvojitým kliknutím na konkrétní položku čidla můžete zvolit minimální a maximální meze pro čidlo. Pokud bude tato hranice podkročena nebo překročena provede se akce, která je nadefinována v záložce pro konfigurace. (možnost zaslání e-mailu, spuštění externího programu...)
 4. Pod každým slooupcem s čidly je ještě tlačítko Nauč adr.. Toto umožní změnit adresu připojeného čidla, pokud vám nevyhovuje nastavení z výroby. POZOR !!! Naučení adresy může proběhnout jen pokud je na síti připojeno jen jedno čidlo.

No a poslední akcí která může následovat je logicky samotné měření teploty nebo vlhkosti. Děje se tak kliknotím na tlačítko Start a ukončení měření se provede tlačítkem Konec.

Záložka pro Konfigurace

V tomto okně je možno nastavovat akci, která následuje po překročení respektive podkročení nastavených hodnot v minulém okně.

Aby bylo možno spouštět program s konkrétními parametry, jsou zde určiá klíčová slova, která se nahradí konkrétními hodnotami. Možnosti, které se mohou použít pro parametry při spuštění programu jsou:

 • #TEPLOTA# - aktuální teplota
 • #NOW# - datum a čas ve tvaru rrrr.mm.dd HH:MM:SS
 • #YEAR#" - aktuální rok
 • #MONTH# - aktuální měsíc
 • #DAY#" - aktuální den
 • #HOUR# - hodina
 • #MIN# - minuta
 • #SEC#" - vteřina
 • #CR# - znak návratu vozíku (CR)
 • #LF# - znak nový řádek - (LF)
 • #CRLF# - oba znaky najednou (CRLF)
 • #CIDLO# - lidské vyjádření o které čidlo se jedná ("teplota" nebo "vlhkost")
 • #MAXMIN#" - lidské vyjádření o jaká hodnota byla překročena ("max" nebo "min")
 • #ADRCID# - pokud je síť čidel je možno využít i adresy čidla, které akci vyvolalo
Příklad pro program:
c:\alarm.exe -p#MAXMIN# -t#TEPLOTA#
Pokud teplota stoupne nad maximálně stanovenou hranici, spustí se:
c:\alarm.exe -pmax -t32,8

Zaškrtávají okénko "Zapnout RTS" slouží k možnosti spínání obvodů napojených na HW teploměru. POZOR !!! tato volba není implementována pro síť čidel, neboť zde je RTS signál zapnut stále.

Nově vyvíjená varianta teploměru umožňuje ovládat různá připojená zařízení, jako jsou například elektronické stykače.

Další volby jsou:

 • Interval pro kontrolu - zde se napíče jak často se mají dotazovat síť čidel pro zjištění jejich hodnot. Pokud chcete měřit každých 10 vteřin zadá se 10000.
 • Startovat síť čidel - pokud bude program spuštěn jako servis nebo minimalizován do lišty, spouští se buď kontrola jednoho čidla nebo sítě čidel. Pokud je zde zatrženo spustí se síť, jinak se spouští měřené teploty jednoho čidla.

Licence

V okně "Konfigurace" je po nainstalování a při prvním spuštění programu nutno zadat licenci:

V okně licence se zadávají licenční údaje, které vám zašle váš dodavatel programu. Jedná se název firmy a licenční číslo programu. Všechny zadávané údaje musí být psány přesně tak, jak vám byly zaslány. Musí se dodržovat malá a velká písmena.

Režimy odesílání e-mailů a SMS zpráv

V programu je možno nastavovat různé režimy odesílání varovných zpráv.

E-mailových (SMS) adres může být i více (maximálně 10) a odesílají se pak postupně.

Stejně jako u parametrů programu je možno zadat konkrétní hodnoty v e-mailu (SMS) pomocí zástupných textů následovně:

 • #TEPLOTA# - aktuální teplota
 • #NOW# - datum a čas ve tvaru rrrr.mm.dd HH:MM:SS
 • #YEAR#" - aktuální rok
 • #MONTH# - aktuální měsíc
 • #DAY#" - aktuální den
 • #HOUR# - hodina
 • #MIN# - minuta
 • #SEC#" - vteřina
 • #CR# - znak návratu vozíku (CR)
 • #LF# - znak nový řádek - (LF)
 • #CRLF# - oba znaky najednou (CRLF)
 • #CIDLO# - lidské vyjádření o které čidlo se jedná ("teplota" nebo "vlhkost")
 • #MAXMIN#" - lidské vyjádření o jaká hodnota byla překročena ("max" nebo "min")
 • #ADRCID# - pokud je síť čidel je možno využít i adresy čidla, které akci vyvolalo
Příklad pro e-mail:
pokud se zadá do textu nebo subjektu e-mailu:
#MAXMIN# teplota je #TEPLOTA#. Datum #NOW#
Pokud teplota stoupne nad maximálně stanovenou hranici, 
vypíše se na místo textu:
max teplota je 32,8. Datum 2003.12.24 18:30:45

Hesla pro e-mail

Pro možnost odesílání e-mailů je nutno zapsat svoje přístupové jméno a heslo k této službě.

 • Login - jméno k účtu instalovaného mail klienta, který chceme využívat k odesílání zpráv.
 • Heslo - heslo k účtu instalovaného mail klienta, který chceme využívat k odesílání zpráv.

Pokud máte nějaké připomínky k tomuto programu nebo nějaké dotazy můžete je zaslat na tuto adresu.

Protože se množí připomínky na chybu v instalaci programu na nových operačních systémech zde je popis jak tutu chybu odtranit.


Webcams.cz - Webové kamery nejen v České republice.
Kam dnes? naJedno.cz - restaurace, hospoda, hotel, penzion, ubytování
Meteostanice


Toto je testovací verze nově vyvíjené aplikace celorepublikových
amatérských teploměrů vzduchu. Bližší informace naleznete zde:
© UniNet  2002 - 2008